Αποθήκη Τρίπολης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Η αποθήκη μας στην Τρίπολη εξυπηρετεί με 8 δρομολόγια σε καθημερινή βάση τους Νομούς Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας.

Απασχολεί προσωπικό 17 ατόμων, και για το έργο της διαθέτει 8 Φορτηγά.