Υπηρεσίες Μεταφορών

Καθημερινή εξυπηρέτηση

  • Εξυπηρετούμε σε καθημερινή βάση, πάνω απο 500 πελάτες - σημεία πώλησης σε όλη την Πελοπόννησο. Η εταιρεία μας πέρα απο τη διανομή του τύπου, πραγματοποιεί καθηρινές παράδοσεις εμπορευμάτων εταιρειών.

  • Παρέχουμε δυνατότητα αποθήκευσης και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς σε όλες τις εγκαταστάσεις μας.